Charyzmaty bez tajemnic

Charyzmaty bez tajemnic

  • 3,25 zł

    Darek Jeziorny, Inga Pozorska . pliki mp3 Mówcy dzielą się swoim doświadczeniem posługi charyzmatycznej, m.in. mówią o tym, jaka jest specyfika rozeznawania posługi charyzmatycznej, jak zastosować reguły rozeznawania duchów oraz jakie są najczęstsze problemy we wspólnotach.

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    Remigiusz Recław SJ . pliki mp3 Konferencja odpowiada na pytanie, dlaczego dochodzi do sytuacji, w której charyzmatyk, który był wielki wypalił się. Doświadczenie kryzysu, które powoduje, że uciekam od mojego spotkania z Bogiem, od zaangażowania, wspólnoty?

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    Remigiusz Recław SJ . pliki mp3 Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Dlaczego w naszym chrześcijaństwie nie doświadczamy tego szczęścia? Co zrobić, aby żyć błogosławieństwem?

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    Remigiusz Recław SJ . pliki mp3 Konferencja zaprasza nas, aby przyjrzeć się sytuacji porażki uczniów, czym jest ona spowodowana.  Sam Jezus wyjaśnia porażkę swoim apostołom. Gdzie ja potrzebuję przemiany mojego myślenia?

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    Remigiusz Recław SJ . pliki mp3 Dobre używanie charyzmatów jest drogą w wierze, ponieważ charyzmaty są odkrywane tylko na poziomie wiary. Ta droga potrzebuje pomocy Ducha Świętego. 

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    o. Emilien Tardif MSC . pliki mp3 Konferencja pogłębia nasze rozumienie Chrztu w Duchu Świętym. Otrzymujemy ten dar, pełnię Ducha po to, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego Pana. Abyśmy wyszli z naszych "wieczerników" i szli tam, gdzie On nas posyła.

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    ks. Serafino Falvo . pliki mp3 Jako dzieci Boże uczestniczymy w życiu Boga, które objawia się także poprzez charyzmaty. Są nam one dane jako dar Ducha Świętego, abyśmy kontynuowali misję Jezusa na ziemi.

    3,25 zł
  • 3,25 zł

    Remigiusz Recław SJ . pliki mp3 Ważna konferencja, która zachęca do przyjrzenia się mojej osobistej modlitwie. Wskazuje na pułapki i pokusy, którym ulegamy i które zabierają nam szansę na budowanie relacji z Bogiem.

    3,25 zł
Wyświetla od 1 do 8 z 8 produktów