Konferencje

Konferencje

 • 8,29 zł 14,29 zł

  Tadeusz Kotlewski SJ . Poznanie i zrozumienie siebie prowadzi do samoakceptacji, która jest potrzebna do szczęśliwego życia. Konferencje inspirują do szukania jego pełni i radości.

  8,29 zł 14,29 zł
  Promocja
 • 6,20 zł 12,20 zł

  Józef Kozłowski SJ . Konferencje - propozycja formacji dla wspólnot

  6,20 zł 12,20 zł
  Promocja
 • 6,20 zł 12,20 zł

  Józef Kozłowski SJ . Konferencje -  propozycja formacji dla wspólnot

  6,20 zł 12,20 zł
  Promocja
 • 3,25 zł

  Remigiusz Recław SJ, Józef Kozłowski SJ, Zbigniew Szulczyk SJ . pliki MP3 Dwie obszerne konferencje na temat reguł rozeznawania duchowego św. Ingacego Loyoli. Klarownie wyjaśnione. Łączny czas nagrania to 1 godzina i 36 minut.

  3,25 zł
 • 2,44 zł

  o. Józef Kozłowski SJ . pliki mp3 Konferencja  do I tygodnia Seminarium - "Pytanie o sens"

  2,44 zł
 • 3,25 zł

  Darek Jeziorny, Inga Pozorska . pliki mp3 Mówcy dzielą się swoim doświadczeniem posługi charyzmatycznej, m.in. mówią o tym, jaka jest specyfika rozeznawania posługi charyzmatycznej, jak zastosować reguły rozeznawania duchów oraz jakie są najczęstsze problemy we wspólnotach.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  o. Emilien Tardif MSC . pliki mp3 Konferencja pogłębia nasze rozumienie Chrztu w Duchu Świętym. Otrzymujemy ten dar, pełnię Ducha po to, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego Pana. Abyśmy wyszli z naszych "wieczerników" i szli tam, gdzie On nas posyła.

  3,25 zł
 • 2,44 zł

  Joanna Rachoń . pliki mp3

  2,44 zł
 • 1,63 zł

  Wojciech Żmudziński SJ . pliki mp3 Konferencja zaprasza nas do refleksji nad tym, co przyciąga drugiego człowieka do grup Odnowy.  Zaprasza do pozytywnego zasłuchania się w los człowieka, postawy akceptacji i modlitwy.

  1,63 zł
 • 3,25 zł

  Co dalej po usłyszeniu głosu Boga, kiedy już wiem, co mam robić? Według Jacka Grabarczyka rozeznawanie nie jest końcem, ale poczatkiem drogi. To dalej zależy ode mnie, od mojej świadomej zgody na wolę Boga, który będzie mnie na tej drodze wspierał. W drugiej części Magdalena Woźniak przez świadectwo własnego życia pokazuje, jak Bóg prowadzi przez...

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Ks. bp Joseph Grech w swojej konferencji zaprasza nas do umiłowania modlitwy. Jeśli nie jesteśmy ludzmi modlitwy, tracimy coś bardzo ważnego w naszym życiu chrześcijańskim.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  ks. Rufus Pereira daje poruszające przykłady naprawy życia, uzdrowienia przez Jezusa. Mówi,że trzeba uważnie słuchać z jakim problemem przychodzi do nas potrzebujący człowiek. Dopiero nawrócenie-czyli odnalezienie i pełne przylgnięcie do Jezusa, naprawia to co popsuł człowiek. Jezus uwalnia i uczy nas odsyłać innych wolnymi, być blisko i towarzyszyć Jemu...

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  W modlitwie „Ojcze Nasz” bezpośrednio uczy nas Pan Jezus, mówi o Ojcu. To się dzieje podczas Kazania na Górze, kiedy jest nauka o postawie człowieka, o tym, jakimi ma się kierować zasadami. O co chodzi w tej modlitwie i czego konkretnie Pan Jezus nas uczy? Konferencję głosi o. Remigiusz Recław SJ  

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  W konferencji o. Remigiusz Recław SJ wprowadza nas w rozumienie pierwszego klucza poprzez spojrzenie na relację z Bogiem Ojcem. Brak takiej relacji oraz kłamstwa na temat Boga przeszkadzają w budowaniu bliskości. I dopiero przez pryzmat miłości Ojca, autor przybliża nas do rozumienia wyznania wiary w modlitwie uwolnienia.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Konferencja niesie nadzieję dla wszystkich, którzy mają doświadczenie rozbitego życia, przychodzą z fragmentem pustyni swojego życia, z jakąś pustką, która domaga się wypełnienia przez Ducha Świętego, przez miłość miłosierną. Konferencję głosi ks. Marek Wasąg.

  3,25 zł
 • 5,82 zł 13,82 zł
  Wyprzedaż!

  Tadeusz Kotlewski SJ . Konferencje poświęcone naprawie i uzdrawianiu relacji stosunków międzyludzkich w grupach

  5,82 zł 13,82 zł
 • 6,20 zł 12,20 zł

  Neal Lozano  . Płyta uzupełniająca książkę

  6,20 zł 12,20 zł
  Promocja
 • 6,20 zł 12,20 zł

  Neal Lozano  . Płyta uzupełniająca książkę

  6,20 zł 12,20 zł
  Promocja
 • 3,25 zł

  Jak twierdzi ks. Piotr Pawlukiewicz, sytuacja związana z tym tematem jest poważna. Jak doprowadzić swoje dziecko do Boga, jak być kochającym i mądrym rodzicem? Konferencja rozszerza naszą perspektywę myślenia. Uczy, że najpierw muszę umieć kochać siebie, aby potem móc kochać drugiego i kochać Boga. I aby uformować dziecko, trzeba najpierw pozwolić mu być...

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Co jest ważne w naszym chrześcijańskim życiu?  Konferencja zaprasza do drogi słuchania Słowa, ponieważ podstawową przyczyną zagubienia człowieka jest to, iż uwierzył kłamstwu. Zasłuchanie w Słowo ma nas doprowadzi do tego, abyśmy byli ludźmi sumienia.  Konferencję głosi ks. Marek Wasąg.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  o. Remigiusz Recław SJ. Ten temat tak, jak każdy klucz modlitwy jest bardzo istotny, ponieważ pomaga zrozumieć istotę przebaczenia. Kto jest źródłem przebaczenia, w jaki sposób ja mogę komuś przebaczyć, kogo w tym naśladuję? Refleksję nad tym tematem trzeba podejmować często.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Konferencja o. Remigiusza Recława SJ. Wolność to zmiana tożsamości, inny sposób myślenia. Nie jestem niewolnikiem, nie muszę żyć w niewoli i to ja odpowiadam za swoje życie. Wyrzeczenie się zła, kłamstwa które zło niesie zmierza właśnie do takiej zmiany.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Konferencja Ingi Pozorskiej zaprasza do refleksji nad tym, co dla  mnie oznacza być wolnym. To znaczy mówić "nie" rożnym sprawom, które odciągają mnie od mojego głównego celu życia. To także kierunek, ku któremu ma mnie kierować moja wolność. Czy ja żyję wolnością, do której powołał mnie Bóg?

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Konferencja o. Remigiusza Recława SJ. Błogosławieństwo, to jest przyjęcie dobrego słowa, gestu - czyli dobroci Boga dawanego przez drugiego człowieka. Konferencja mówi o dwóch wymiarach błogosławieństwa - udzielaniu i przyjmowaniu błogosławieństwa.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSj . pliki mp3 Czy mogę powiedzieć, że mam Ducha Świetego? Czy raczej Duch Święty ma mnie - tzn. czy On działa przeze mnie, mówi przeze mnie, czy jestem Jego własnością?

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSj . pliki mp3 Kiedy zstąpił Duch Święty, przede wszystkim pobudził chrześcijan do uwielbienia Boga.  Ojciec DeGrandis mówi o duchowym języku uwielbienia, jaki daje nam Duch Święty.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSj . pliki mp3 Czego ludzie potrzebują bardziej od czegokolwiek innego na świecie - właśnie przebaczenia, które jest doświadczeniem prowadzącym ku uzdrowieniu.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSJ .p pliki mp3 Kiedy podczas spotkania modlitewnego jako żywa wspólnota poprzez naszą modlitwę wchodzimy w dialog z naszym Ojcem Niebieskim, to On sam zstępuje ku nam poprzez swoje dary, w tym przez słowo proroctwa.

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSJ . pliki mp3 Przebaczenie prowadzi do uzdrowienia nieuświadomionych sytuacji czy bardzo bolesnych zranień, które często ciągną się przez długie lata. Podjęcie tego trudu prowadzi do przyjęcia błogosławieństwa Boga

  3,25 zł
 • 3,25 zł

  Robert de Grandis SSJ . pliki mp3 Uzdrowienie przychodzi do nas na pięciu poziomach - duchowym, emocjonalnym, psychologicznym, naszych relacji i uzdrowienia fizycznego. Tak jest, ponieważ Jezus pragnie usunąć wszelkie zło w naszym życiu.

  3,25 zł
Wyświetla od 1 do 30 z 193 produktów